De Kanonnen van Augustus

image   
Synopsis
 'Mijne heren, wij zullen slag leveren aan de Marne', houdt de opperbevelhebber van het Franse leger, generaal Joffre, zijn officieren op 5 september 1914 voor. In de eerste weken van de grote Europese oorlog, die 1 augustus van dat jaar is uitgebroken, heeft het eerste Duitse leger onder bevel van generaal Alexander von Kluck in snel tempo België en Noord-Frankrijk onder de voeten gelopen. De Franse hoofdstad wordt bedreigd. Door een krachtig tegenoffensief bij de Marne hoopt Joffre met Britse steun de Duitse oorlogsmachine tot stilstand te brengen.

In De kanonnen van augustus - De eerste oorlogsmaand van 1914 beschrijft de Amerikaanse historicus Barbara Tuchman het politieke voorspel en de eerste oorlogshandelingen van het bloedige Europese treffen dat in korte tijd zal uitgroeien tot een wereldbrand. Op boeiende wijze vertelt ze over het koortsachtige diplomatiek overleg -het uitwisselen van ultimatums en oorlogsverklaringen- en de voor de Fransen en de Belgen zo moeilijke eerste oorlogsmaand. Ze eindigt haar relaas bij de Marne, een keerpunt in de oorlog, waar Franse en Britse eenheden de Duitse opmars tot staan brengen. Het is de slag die de inleiding vormt tot een jarenlange patstelling aan het westelijk front: de loopgravenoorlog.

De Pruisische officier Veldmaarschalk Colmar Freiherr Von der Goltz (1843-1916), was de militair gouverneur van België van augustus t/m november 1914. In 1883 schreef hij in zijn militaire klassieker 'Das Volk in Waffen': "Wij hebben onze positie te danken aan de kracht van ons zwaard en niet aan die van onze geest."

De Amerikaanse joodse historica Barbara Wertheim Tuchman (1912–1989) studeerde af aan het Radcliffe College in 1933 en werkte een aantal jaren als journalist vooraleer zij boeken begon te schrijven. In 1939 huwde zij Dr. Lester Reginald Tuchman, met wie zij drie dochters kreeg. Haar vader Maurice Wertheim was tussen 1941-1943 president van het American Jewish Committee. Voor dit werk 'The Guns of August' (De kanonnen van Augustus), dat voor het eerst werd uitgebracht in 1962, ontving zij in 1963 de beroemde Pulitzer Prize.

Andere bekende boeken van haar hand zijn: Stillwel en de Amerikaanse rol in China (1970), waarvoor zij een 2de maal in 1972 de Pulitzer Prize werd bekroond; De waanzinnige veertiende eeuw (1978); De trotse toren (1966) en Het Zimmermann-telegram (1958).