Groenboek Vuurkruisenbond

image   
De boekjes met groene kaft werden in het Nederlands en in het Frans het land rondgestuurd onder andere naar de leden die zich in de jaren dertig massaal hadden ingeschreven in het Guldenboek der Vuurkruisers. Een vijandige toon was gezet. Een kleine interne oorlog begon van hoog tot laag; vanuit de nationale politiek tot aan de lokale oudstrijdersvereniging. Deze wrijvingen, die vaak tot op spijtig persoonlijk niveau tussen oudstrijders werd gestreden, werd ingegeven door een aantal elementen. De oorlog was reeds lang achter de rug, haar invloed taande, en er waren steeds minder vuurkruisers. De vuurkruisers waren reeds in de minderheid. Bovendien was er een tweede oorlog geweest. Een oorlog die een schaduw had geworpen op de kleinschaliger eerste. De soldaten uit de tweede oorlog hadden “maar” 18 dagen gestreden, terwijl de vuurkruisers lange jaren aan het front hadden gestaan. De vuurkruisers eisten meer rechtvaardigheid in verhouding tot hun inspanningen.