Het Russische Voorspel

image   
Van dubbele adelaar naar sikkel en hamer

Een nauwelijks verhulde autobiografische roman over de geschiedenis van Rusland door de kozakkengeneraal Krasnov, eind 19e-half 20e eeuw.

De trilogie bestaat uit:
1. De Tsaar
2. Wereldoorlog 1914-1918
3. Revolutie en communisme.

De lezer volgt via de wederwaardigheden van de hoofdpersoon Sasha Sablin (kornet en later officier), de ontwikkelingen in Rusland en met name het Russische leger voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. De lezer zij gewaarschuwd voor de soms anti-Semitische toon van dit boek maar het is daardoor wel een adequate afspiegeling van de tijdgeest.