Van Vollenhoven Memoires

image   
Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven (Haarlem, 25 november 1882 – Madrid, 29 mei 1976) was een Nederlands diplomaat ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. In die tijd was hij vooral actief in België en heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de hulp aan het Belgische volk. Na zijn Belgische tijd werd hij Heer van Cleverskerke, een klein gehucht op het Zeeuwse eiland Walcheren. Van Vollenhoven is relatief onbekend in Nederland, maar in België staat zijn buste tussen alle andere staatshoofden in het gebouw van de Belgische Senaat.

Eerste Wereldoorlog
Begin 1914 werd de Heer van Vollenhoven tot de Gezantschapsraad te Brussel benoemd. Bij het uitbreken van de oorlog volgde Harer Majesteits Gezant, Jhr. van Weede, de Belgische Regering naar Le Havre, waardoor Van Vollenhoven er eigenlijk alleen voor stond.